hogerplan

HogerPlan maakt uw productiemedewerkers extra productief


Lager geschoold werk wordt steeds ingewikkelder. Het werk op zich vraagt meer en meer inzicht en vakmanschap van uw medewerkers. Daarnaast vraagt een efficiŽnte bedrijfsvoering dat uw medewerkers flexibel inzetbaar zijn. Zowel in tijd als in werk.

Kunt u al een deel van uw medewerkers op meer plekken in het productieproces inzetten? Nee? Bel dan met HogerPlan en vraag naar ons opleidings- en trainingsaanbod voor lager opgeleid personeel. Als specialist op dat gebied hebben we een breed en gevarieerd aanbod voor het bijscholen van lager opgeleid personeel. Dat doen we praktisch, stimulerend en werkplek-gericht.

Uw medewerkers zijn daardoor beter in staat om kwaliteitsbewust te werken, adequaat te reageren op wisselende vragen en omstandigheden en ze zijn binnen het bedrijf op meer plaatsen inzetbaar. Meer weten? Bel met Pieter Haverman: 020-6320085 / 06-16661025 of